Arnt-Hugo Karlsen

Personalia

Navn: Arnt - Hugo Karlsen
Stilling: Sivilingeniør
Utdannelse: Sivilingeniør - bygg, Norges tekniske høgskole
Fødselsår: 1959
Språk: Norsk, Engelsk

Nøkkelkvalifikasjoner

Arnt-Hugo Karlsen har allsidig erfaring fra byggeteknisk ledelse av store byggeprosjekter med kompliserte strukturer. Han har lang bakgrunn i å arbeide i store tverrfaglige team både for private og offentlige oppdragsgivere. Han har i tillegg erfaring fra industri og offshore.

Praksis omfatter byggeteknisk prosjektering med utarbeidelse av statiske beregninger, tegninger, anbudsbeskrivelser og dimensjonering av bådetre, betong- og stålkonstruksjoner. Han har særlige kvalifikasjoner på stålkonstruksjoner.

I tillegg til erfaring fra nybyggprosjekter har han også kompetanse på ombygging av eldre bygninger, spesielt i murverk.

Utdannelse

1984 — Sivilingeniør- bygg, Norges tekniske høyskole

Arbeidsgivere og stilling

2008 – NÅ AHK Prosjektering AS, Oslo (eget firma). Innleid konsulent hos Dr.techn.
Olav Olsen fra mars 08 til juli 11.
2000 – 2008 Hjellnes Cowi as, Oslo (Hjellnes Consult as fra 2007).
1996 – 2000
SCC Bonde & Co AS, Oslo (SCC fra 2000).
1991 – 1996 Multiconsult AS, Oslo.
1989 – 1991 ARNE HILL A/S, Oslo.
1989 ELU-KONSULT AB, Stockholm.
1986 — 1989 LUND & AASS A/S, Bærum.

Tilgjengelig tilleggsinformasjon

  • Detaljert liste over prosjekter/arbeidsoppgaver (ettersendes hvis ønskelig)

Profesjonell erfaring og prosjekter

2009 - 2011
Høgskolen i Oslo, Statsbygg
Prosjektering av ny sykepleier høgskole i plasstøpt betong. Delvis nybygg og delvis rehabilitering av høgblokk fra det gamle rikshospitalet ( patologibygget ).
2009
Lommedalen skole, Bærum kommune
Ombygging av gammel trebygning.
2008
Ullevål stadion, Norges fotballforbund
Prosjektering av utvidelse tribuner for 5000 nye sitteplasser mot vest ( ikke bygd ).
2003 - 2008
Institutt for informatikk 2, Statsbygg
Fagansvarlig i byggeteknikk for nytt undervisningsbygg for informatikkfagene. Hovedbæresystem dels av prefabrikkerte betong- og stålkonstruksjoner og dels av plasstøpte konstruksjoner. Totalt ca. 28000 m2. Delvis prosjekteringspause i prosjektet.
2004 - 2005
Kjørbokollen, Arbeidsfellesskapet Kjørbokollen
Fundamentering for boligblokker i prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner samt utvikling av konsept for bæresystemet over. Byggetrinn 8, 9 og 10.
2004 - 2005
Sandvika handlegate, Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Handlegate mellom eksisterende Sandvika storsenter og nybygg ved E18 på veikulverten for E16.
2004
Etterstad videregående skole, Undervisningsbygg
Ansvarlig for byggeteknikk på nybyggdelen av prosjektet. Bæresystemet består av prefabrikkerte stål-og betongkonstruksjoner i overbygg. Plasstøpte konstruksjoner i kjelleren.
2002 - 2003
Plogveien 1, AS Plogveien 1
Påbygg på eksisterende kontorbygg i prefabrikkert stål- og betong. Takkonstruksjon av lett-takselementer.
2002
Kjørbokollen, Arbeidsfellesskapet Kjørbokollen
Fundamentering for boligblokker i prefabrikkerte stål- og betongkonstruksjoner. Byggetrinn 5, 6 og 7.
2001
Aula og møterom i låve Oxenøen, Norske Skog AS
Ombygging av låve av trekonstruksjoner til næringsbygg.
2001
Kløveberget terrasse, Martin Olsen AS
Boliger, Terrasseblokker i plasstøpt – og prefabrikkert betong.
2000
Apotekernes Fellesinnkjøp , Byggholt a.s.
Lager på 6100 m2 grunnflate samt kontorer på 1700m2. Hovedbæresystem av prefabrikkerte betongkonstruksjoner og stål.
1999 - 2000
Telenor Fornebuprosjektet, Telenor
Telenors nye hovedkontor på Fornebu. Ansvar for spesielle stålkonstruksjoner ved kontorene samt Telenorsenter vest og øst. Hovedsaklig prefabrikkerte konstruksjoner i stål og betong.
1997 - 1998
Bergens Interkommunale Renovasjonsanlegg, BiR
Søppelforbrenningsanlegg i Bergen. Hovedansvar for overbygning av stålkonstruksjoner, opptil 40 m i høyde og over 100 m lengde.
1997
Nationaltheatreret T-banestasjon, Oslo Sporveier A.S.
Forlengelse av plattformer på Nationaltheatret T-banestasjon for å kunne øke antall vogner. Forlengelsen var foretatt inn i tunnel mot øst ved å utveksle med stålkonstruksjoner under Drammensveien. Til dels kompliserte operasjoner med faseavvikling av trafikk over. Delvis prosjekteringsledelse.
1996
Filipstad Brygge, UNI-Storebrand
UNI-STOREBRANDS's nye hovedkontor. Plasstøpte kjellere og prefabrikkert overbygg av stålkonstruksjoner og hulldekker.
1995
Lillestrøm Jernbanestasjon, NSB
Delvis ombygging av eksisterende stasjon for tilpasning til framtidig stasjonsutvidelse i forbindelse med Gardemobanen. Stasjonen er en eldre bygning i murverk og betong.


Arnt-Hugo Karlsen

Arnt-Hugo KarlsenLast ned Curriculum Vitae