Rune Grønvold

Personalia

Navn: Rune Grønvold
Stilling: Eier Sivilingeniør Grønvold AS
Utdannelse: Sivilingeniør, Bygg- og anleggsteknikk, NTH
Fødselsår: 1973
Språk: Norsk, Engelsk

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Statiske beregninger og design av totalløsninger for konstruksjoner i betong, stål og tre, inkludert bestandighet.
 • Faglig ekspertise på områdene: konstruksjonsteknikk, bygg og samferdselskonstruksjoner. (bruer/kulverter) og med særlig fokus på rasjonell armeringsføring og prefabrikkert armering som rullearmering type Bamtec og sveiste armeringskurver
 • Prosjektering av bygg, tyngre konstruksjoner og anlegg.
 • Kontroll av prosjektering og utførelse.
 • Inngående kunnskap om produksjon og logistikk armering, rullearmering og veiste armeringskurver i de største kapp og bøy verkstedene i Norge.
 • Design av Bamtec rullearmering

Utdannelse

1998 — Sivilingeniør, Bygg- og anleggsteknikk, NTH

Arbeidsgivere og stilling

2016 – NÅ Sivilingeniør Grønvold AS, Daglig Leder/ Eier
2014 – 2016 E.A.Smith, Smith Stål Øst, Divisjonsdirektør
2009 – 2014 Celsa Steel Service AS, Teknisk/ Markedsdirektør
2006 – 2009 Rambøll, Spesialfag Bygg, Sivilingeniør
1998 – 2007 Hjellnes COWI AS, Sivilingeniør

Medlemskap av foreninger og komiteer

 • Standard Norge, Armeringskomiteen.
 • Norsk Betongforening, Publikasjon nr 8, Armering-Prosjektering og utførelse.
 • Forelesning Betongkvelden, Norsk Betongforening: Armeringssystemer for reduserte totalkostnader.
 • Forelesning Bamtec Days: Hvordan redusere forbruk av armering i en frittbærende betongplate.
 • Forelesning Strusoft Fagdag: Hvorfor bruke Strusoft FEM-desing
 • Forelesning diverse konsulentfirmaer: Hvordan prosjektere rasjonelt for å redusere byggeplassens totalkostnad
 • Forelesning diverse entreprenører: Hvordan utføre praktisk og rasjonell armering for redusering av byggeplassens totalkostnad
 • http://www.tu.no/bygg/2010/05/14/armeringsstal-pa-rull
 • http://www.bygg.no/article/49909
 • Uautorisert vedhogger og livsnyter

Profesjonell erfaring og prosjekter

2014 - 2016
E.A.Smith AS, Smith Stål Øst, Divisjonsdirektør
 • Øverste leder for avdeling Holmestrand og avdeling Oslo
 • Resultat og budsjettansvar for omsetning på ca 150 mill.
 • Personalansvar for salg og produksjon, totalt 28 ansatte.
 • Utvikling av fremtidens forretningsmodell for armering til byggeplass.
 • Operativt og oppsøkende salg og kundekontakt.
E.A.Smith AS, Smith Stål Øst, Prosjekter
 • Grefsen Eiendom, Rasta Gård. To P-kjellere på til sammen 5000 kvm med maksimal bruk av prefabrikkert armering. Første P-kjeller. Ca 150 armeringskurver og 2000 kvm rullearmering. Samtlige punkt- og stripe- fundamenter ble prefabrikkert, samtlige søyler og en del bjelker.
 • NCC- E18 Knapstad. Ca 150 tonn med prefabrikkerte armeringskurver i form av søyler.
 • Skanska- E18 Sky Bommestad. Ca 500 tonn rullearmering og bruk av Armtec Rammesystemer for effektiv montering av armering vegg- og tak-armering i løsmassetunnell
2009 - 2014
Celsa Steel Service AS, Teknisk/ markedsdirektør
I Celsa Steel Service AS ble det bygd opp en teknisk avdeling som på det meste besto av 7 personer inkludert undertegnede. Avdelingen hadde kompetanse på 3D- tegning, 2D-tegning, redesign av armering, tett samarbeid med entreprenør/ utførende og RIB hvor formålet var å detaljere armering for å redusere totalkostnadene.

Undertegnede var en av nøkkelpersonene for utviklingen av Celsa Steel Service AS`s sin satsning på «armering med tilført» verdi ved bruk av BIM, 3D, digitale bøyelister, fargemerking og kanskje viktigst, Bamtec og SWP.

Bamtec ble av undertegnede, i Celsa, «løftet» opp fra begrepet rullenett til skreddersydd armering på rull. Ved bruk av FEM-analyser og annen programvare ble det mulig med skreddersydde ruller med armering som inneholdt ferdig kappede jern for utsparringer, tilleggsjern over støtte og i felt samt en optimalisering som reduserer armeringsforbruket i en plate med 5-15%.
 • Del av ledergruppen for Celsa Steel Service AS i Norge.
 • Personalansvar for 4-9 personer.
 • Etablering av Teknisk Avdeling for salg av tekniske tjenester, oppnådde Sentral Godkjenning for prosjektering av konstruksjoner opp til Tiltaksklasse 3.
 • Utvikling av fremtidens forretningsmodell for armering til byggeplass.
 • Operativt og oppsøkende salg og kundekontakt.
Celsa Steel Service AS, Prosjekter
Det ble i perioden 2009 til
 • Sjøkvartalet Stavanger. Samarbeidsprosjekt med Skanska hvor det ble levert Bamtec til vegger og bunnplate i kjeller samt at alle pelehoder ble prefabrikert og tilpasset for bruk av Bamtec.
 • Politihuset Tromsø. Samarbeidsprosjekt med Econor og Cowi hvor det ble levert Bamtec til vegger og bunnplate i kjeller.
 • St.Olavs Hospital, Kunnskapssenteret. Samarbeidsprosjekt med Veidekke og Cowi hvor samtlige dekker og de fleste vegger ble armert med Bamtec. Veidekke Trondheim var eneste entreprenør som hadde ren plasstøpt kontruksjon. 6 etg over bakken og 2 under bakken. De var billigst/ kortest byggetid.
 • Hundsun Tun 1, Fornebu. Samarbeidsprosjekt med Rambøll hvor armeringsforbruket i flatdekker ble optimalisert ved bruk av FEM-analyser og Bamtec. Estimert besparelse på ca 10% av rette jern i dekket.
 • Hagaløkkveien, Fornebu. Samarbeidsprosjekt med Rambøll hvor armeringsforbruket i flatdekker ble optimalisert ved bruk av FEM-analyser og Bamtec. Estimert besparelse på ca 10% av rette jern i dekket.
 • Det ble i perioden 2009 til 2014, dels prosjektert, mest detaljert Bamtec til mer eller mindre alle norske entreprenører, over hele Norge. Ingen kunder var for små, ingen for store.
2006 - 2009
Rambøll AS, Sivilingeniør.
 • Due Dilligence/ Tilstandskontroll Byggeteknikk for diverse bygg. Aberdeen Eiendom 2007-2009.
 • Bogstadveien 1, Tverrfaglig koordinering, statiske beregninger av betong og stålkonstruksjoner samt utarbeidelse av arbeidstegninger, Selvaag Forvaltning 2009.
 • Vestby Videregående Skole. Statiske beregninger av betong og stålkonstruksjoner samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Vestby Kommune 2008
 • Nytt kulturhus Aurskog Høland. Statiske beregninger av betong og stålkonstruksjoner samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Aurskog Høland Kommune 2007
 • Rehabilitering Løken skole. Statiske beregninger av betong og stålkonstruksjoner samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Aurskog Høland Kommune, 2007
 • Ole Deviks vei 44. Statiske beregninger av betong og stålkonstruksjoner, forsterkninger med utenpåliggende karbonbånd samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Storm Elektro 2007
 • Ombygging KarJohansgt 14/ TV2-huset. Statiske beregninger/ kontroll av ekstisterende konstruksjoner, endring av eksisterende bæresystem med fjerning av eksisterende søyler, innføring av ny etasje, problematikk rundt alunskifer samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Aberdeen Eiendom 2006-2007.
1998 - 2006
Hjellnes Cowi AS, Sivilingeniør.
 • Ny handlegate Sandvika/ Kjørbokollen. Handlegate fra Sandvika Storsenter til Inforama samt tilknytning til Kjørbokollen. Oppgaver: Statiske beregninger/ kontroll av ekstisterende konstruksjoner (lokk og kulverter over veisystemt) samt utarbeidelse av arbeidstegninger. Olav Thon/ Øie Entreprenør 2006
 • Søndre Nordstrand vgs. Ny videregående skole i Søndre Nordstrand bydel i Oslo kommune. Ca. 21 000 m2. I tilknytning til skolen skal det bygges en flerbrukshall på ca. 6 000 m2. Oppgaver: Statiske beregninger og utarbeidelse av arbeidstegninger. Undervisningsbygg 2005
 • Etterstad videregående skole. Nybygg, ca.6000m2, i tillegg ombygging av eksisterende bygning, ca.3000m2. Hovedbæresystem i plasstøpte- og prefabrikerte betongkonstruksjoner samt stålkonstruksjoner. Oppgaver: Beskrivelse av bygningsmessige arbeider, statiske beregninger og utarbeidelse av arbeidstegninger. Undervisningsbygg 2005.
 • Helsebygg Midt-Norge, St. Olavs hospital fase 2. 4 nye medisinske sentre på total ca. 100.000 m2 bestående av separate bygninger forbundet med gangbroer og kulverter. 6 etasjer over terrengnivå og ett kjellerplan. Hovedbæresystem i plasstøpt betong/prefabrikert betong med stål samvirkebjelker. Oppgaver: Statiske beregninger for stabilitet, flatdekker og gangbroer. Helsebygg Midtnorge 2005.
 • SAKHALIN II Phase 2. Detaljprosjektering av to betongplatformer LUN-A og PA-B til Russland. Diverse dimensjoneringsoppgaver i ”miscellaneous”- gruppen. (Utleid til GMAO/Aas-Jakobsen AS i 6 måneder). Aker Kværner Technology 2004.
 • RiT 2000, Nevrosenter for RiT. Detaljprosjekt. Nytt senter på ca. 30.000 m2 bestående av to separate bygninger forbundet med gangbroer og kulverter. 6 etasjer over terrengnivå og 2 etasjer under terrengnivå. Bæresystem fra bakkenivå og ned til fundament i plasstøpte betongkonstruksjoner. Bygg over bakkenivå er stedvis plasstøpte flatdekker, søyler og skiver og stedvis prefabrikkert betong. Oppgaver: Beskrivelse av bygningsmessige arbeider, statiske beregninger og utarbeidelse av arbeidstegninger. Helsebygg Midtnorge 2000-2004