Svein Ove Nyvoll

Personalia

Navn: Svein-Ove Nyvoll
Stilling: Daglig leder
Utdannelse: Sivilingeniør, Bygg-og anleggsteknikk, NTH
Fødselsår: 1970
Språk: Engelsk, tysk

Nøkkelkvalifikasjoner

 • Statiske beregninger og design av totalløsninger for konstruksjoner i betong, stål og tre, inkludert bestandighet.
 • Faglig ekspertise på områdene: konstruksjonsteknikk, bygg, marine konstruksjoner og anlegg, samferdselskonstruksjoner (bruer/tunneler), fundamentering, spennforankringer, betongteknologi, samvirkekonstruksjoner i stål/betong, samt svingninger av dekkekonstruksjoner.
 • Prosjektering av bygg, tyngre konstruksjoner og anlegg.
 • Kontroll av prosjektering og utførelse.
 • Design av havneanlegg og grensesnitt mot skip.

Utdannelse

1995 — Sivilingeniør, Bygg-og anleggsteknikk, NTH
1992 — Ingeniør, Bygg-og anleggsteknikk, Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole

Arbeidsgivere og stilling

2008 – NÅ Nyvoll Consult as
2004 – 2008 Dr.techn.Olav Olsen a.s, Sivilingeniør
2004 – 2004
Rambøll Norge AS (t.o.m 06.2004), Sivilingeniør
2000 – 2004 Scandiaconsult AS (Fusjonert med Rambøll AS fra 01.04.2004), Sivilingeniør
1998 – 1999 SCC Bonde & Co AS (Fusj. Med Scandiaconsult AS fra 01.01.2000), Sivilingeniør
1996 – 1998 Christie & Opsahl Entreprenør AS, Sivilingeniør

Medlemskap av foreninger og komiteer

 • Norsk Betongforening, Medlem i komitee for åpne medlemsmøter i Oslo.
 • Veiledning i bygging og vedlikehold av konstruksjoner i marint miljø. Publikasjon Norsk Betongforening. Planlagt publisert 2009.
 • Norsk Stålforbund.
 • RIF-godkjendt rådgiver innen bygge- og anleggsteknikk
 • PIANC (International Navigation Association).
 • PIANC Working Group 116 “Safety Aspects affecting the berthing Operations of Tankers to Oil and Gas Terminals” (Secretary). Publisert desember 2012.
 • PIANC Working Group 145 “Berthing velocities and Fender Design”

Tilgjengelig tilleggsinformasjon/nyttig informasjon

 • Detaljert liste over prosjekter/arbeidsoppgaver
 • Foreleser ved NTNU, Fag: TBA4145 Port and Costal Facilities. 2012 og 2013
 • Veileder diplomoppgave "Beregning av riss i armerte betongkonstruksjoner" NTNU 2004.
 • Ekstern veileder diplomoppgave "Utvikling av dimensjoneringsprogram for system med alternativ utforming" NTNU 2006.
 • Veileder prosjektoppgave "Multifunksjonell Stålkai" NTNU 2012.
 • CMAS** Dykkersertifikat
 • Fjellklatring

Profesjonell erfaring og prosjekter

2008 -
Nyvoll Consult as, Daglig leder.
 • Kai/Brygge Pæddekummen Sarpsborg. Design 2015-2016.
 • Kronos Titan. Etablering av fangdam for eksisterende syretanker. 2015-2016.
 • Unger Fabrikker. Etablering av fangdam for eksisterende syretanker. 2015-2016.
 • Nytt Nasjonalmuseum NPP. Teknisk bistand til
 • Leiraveien 15/17, Lillestrøm. Tilbudsgrunnlag RIB utvidelse med 5000m . 2015.
 • Jahrestranda Industripark. Utredning havneutbygging 2015
 • KNM Narvik. Permanent tilrettelegging som museumsskip 2015-2016.
 • Strømstad Havn. Utvidelse av kai og oppgradering av fendring. 2014-2015.
 • Herre Tømmerterminal i Telemark. 45m kaiforlengelse. Forprosjekt, utlysning og oppdragsgivers RIB i byggeperioden. 2014-2015.
 • Sandnes Havn. 45m kaiforlengelse, Roro-rampe og utfylling. Oppdragsgivers RIB ved anskaffelsen og i byggeperioden. 2012-2015.
 • Larvik Fergeterminal. Reparasjon skadet erosjonssikring. ColorLine 2013-2014.
 • Alexela Sløvåg, Gulen Sogn og Fjordane. Uavhengig kontroll av ny kai for oljetankere tiltaksklasse 3. 2013 – 2014.
 • Flytende Park Sørengautstikkeren, Oslo. Uavhengig kontroll av design. Tiltaksklasse 3. 2013 - 2014.
 • Detaljdesign av 152m containerkai i Borg Havn i forlengelsen av eksisterende containerkai. 2013-2015
 • Utredning av skipsstøt i farleden i Nedre Glomma oppstrøms Borg Havn i forbindelse med utbygging inntil elva. 2013.
 • Kai 5 Kongsgårdsbukta Kristiansand. Detaljdesign av 91m industrikai i forlengelsen av eksisterende industrikai.
 • Statens Vegvesen Moss. Byggeteknisk bistand i forprosjekt. 2013.
 • Utvikling av havneområde i Strømsvika i Mandal. 2013.
 • Kapasitet-utredning av eksisterende kai i Harøysund, Romsdal for å plassere en offshorekran med egenvekt ca 500tonn.
 • Ny Øyfergeterminal i Oslo på Rådhusbrygge 4. 2013-2015. Beskrivelse, anskaffelse og oppfølging i byggeperioden.
 • Containerkai Sjursøya Byggetrinn 2A. Forprosjekt/beskrivelse av 361m lang containerkai. Detaljdesign av fundamentering. 2012-2015.
 • Forprosjekt på forlengelse Industrikai på Somaneset mot nord med ca. 120m, samt tilhørende rororampe. Sandnes Havn KF, Østfold 2012-2013.
 • Containerterminal Glomfjord. Forprosjekt Terje Halsan AS. 2012.
 • 70m Industrikai Lierterminalen. Komplett design med beregninger i totalentreprise 2012. Ikke igangsatt.
 • Promenade i tre langs Mandalselva ved Sanden. 2012.
 • Rehabilitering spuntkai Unicon Drammen. Konseptutvikling og beskrivelse. 2012.
 • Metrosenteres i Lørenskog. Bistand til grensesnitthåndtering mellom overliggende boligblokk og underliggende kjøpesenter. 2012.
 • Strømstad Havn. Ombygging av dagens havn for nye skip med tube, rampe og tilpassing kai. 2012
 • Mysen Fjernvarmesentral, Østfold. Industrihall/betongbunker. 2012
 • Svelgen Dyphavn, Bremanger Kommune, Sogn og Fjordane. Forprosjekt på offshore dypvannskai og tilrettelegging for opplager av skip. 2012.
 • Rehabilitering kai Yara Glomfjord, Nordland. Bistand AF Anlegg til konseptjustering/design i forkant av kontrakt. 2011-2012
 • Forprosjekt på forlengelse Industrikai/containerkai mot sør med ca. 152m ved Borg Havn IKS, Østfold 2012.
 • Nye 200T Pullerter for Cruiseskip i eksisterende kaier, indre havn Stavanger. 2011-2012.
 • Steinshamn Industrikai, Sandøy Kommune Møre og Romsdal. Grunnlag og beskrivelse for totalentrepriseutlysning 2010-2011.
 • Pellets og oljeproduktlager, Borg Havn. Forprosjekt 2011.
 • Årvollskogen 65, Rygge. RIB for Industribygg 3 200m2. 2011-2012.
 • Årvollskogen 40, Rygge. RIB for Industribygg 2 200m2. 2011
 • Sanden Brygge Mandal. RIB for bygging av boligblokk 2011-2012.
 • Stoveland Bru Mandal. Riving av eksisterende bru, design og bygging av ny bru 2011.
 • Strømstad Havn, Sverige. Ny torsjonsfender på fergekaia med fundamentering og tilhørende kaidekke i stål. 2011.
 • Adolph Thidemanns Bro i Mandal. Fundamenteringsløsning 2011.
 • Rud Videregående Skole, Bærum. Nybygg Fagtekniske Byggelinje 2010-2011.
 • Ski Videregående Skole, Ski. Tilbygg 2010.
 • Sandshamn Fiskerikai, Sande Kommune Møre og Romsdal. Tilbudsgrunnlag og detaljdesign hovedentreprise 2010-2011.
 • Fotgjengerbru Nedre Malmø i Mandal. Alternativt konsept, samt konseptutvikling av eksisterende konsept. 2010.
 • Thor Dahl kaier i Sandefjord. Konseptutvikling AF Anlegg Havn 2010-2011.
 • Offshorebase for AF-Gruppen i Mandal. Konseptutvikling 2010-2011.
 • Havneprominade Sørengautstikkeren. Konseptutvikling totalentreprise for AF Anlegg Havn, samt prosjekteringsleder i byggefasen 2010-2011.
 • Ranyard Maritime, Randaberg, Rogaland. Tilbudsgrunnlag og detaljdesign totalentreprise for AF Anlegg Havn 2010.
 • Valen Bodø, Konseptutvikling i forbindelse med tilbud på totalentreprise. 2010
 • Sydvaranger Næringspark. Konseptutvikling og funksjonsbeskrivelse for komplett offshore base i samarbeid med AF Anlegg Havn. 2010.
 • Molo Trelleborg, Sverige. Bistand til AF i forbindelse med tilbud på bygging. 2010
 • Vigeland Bru, Vest Agder. Verifisering av flomsituasjon i byggeperiode. 2010
 • Västervik Sverige. Bistand til AF i forbindelse med tilbud på mudring. 2010
 • ColorLine Terminalen på Revet i Larvik. Reparasjon etter skipspåkjørsel. 2010.
 • Aker Egersund. Design av kai og testsump for utstyr til Nordsjøen. 2010-2011
 • Flytende cruisekai i Olden. Designbistand. 2010-2011.
 • Gismerøya Mandal. Bistand med tilrettelegging av servicebase for borerigger i Nordsjøen. 2009-2010.
 • Frognerstanda 2. Bistand til entreprenør med konstruksjon av flåter og forskaling til rehabilitering av kai. 2010.
 • Vestbase Kristiansund. Forprosjekt på alternativt kaidesign. 2010
 • Strømstad Havn, Sverige. Ny torsjonsfender med fundamentering. 2010.
 • Judaberg Fergekai, Rogaland. Volum, vekt og løftebistand til entreprenør. Produsert som storelementer inntil 300 tonn. 2010.
 • Kvitsøy Fergekai, Rogaland. Volum, vekt og løftebistand til entreprenør. Produsert som storelementer inntil 300 tonn. 2010.
 • Forprosjekt verksted og garasje på Sjursøya. Oslo Havn KF 2009.
 • Ny 80m pelekai. Ulstein Verft Eiendom AS, Møre og Romsdal. Tilbudsgrunnlag og detaljdesign hovedentreprise 2009-2010.
 • Riving av Gamle Nautsundet Bru. Stabilitet av løfteoperasjoner på lekter. AF Decom AS 2009.
 • Fjerning av slagskipet ”Murmansk”. Bygging av moloer og tørrdokk. AF Decom AS og AF Anlegg Havn AS 2009-2011.
 • Utbedring av eksisterende utskipningskai i Ulvik Hardanger.
 • Ny 126m pelekai. Larsnes Mekaniske Verksted AS, Møre og Romsdal. Tilbudsgrunnlag og detaljdesign hovedentreprise 2009-2011.
 • Ny 80m pelekai til Ranyard Maritime på Randaberg utenfor Stavanger. Totalentreprise AF Anlegg Havn 2009.
 • Tilbudskonsept totalentreprise på 3.200m2 kaldtlager i Kongsgårdsbukta Kristiansand. AF Anlegg Havn 2009.
 • Verpetveien 27, Vestby. Nytt industrilager. BN Prosjekt 2009-2010.
 • Sten og Strøm Egertorvet. Ny Utescene/tak-terrasse. BN Prosjekt 2009.
 • Horsøy Industrihavn A/S. Alternativt design. AF Anlegg Havn 2009.
 • Ny 140m Containerkai på Revet i Larvik. Forprosjekt/detaljprosjekt i totalentreprise AF Anlegg Havn 2008-2010.
 • Containerkai Drammen. Oppfølging i byggeperioden. AF Anlegg Havn 2009.
 • Fundamenteringsløsninger for industrihall til Aker Solutions. AF Anlegg Havn 2008.
 • Ny industrikai i Kongsgårdsbukta Kristiansand. KPR kl. 3 på kai 3/4. AF Anlegg Havn 2008-2009.
 • Ombygging industrihall Nexans Langhus. BN Prosjekt 2008-2009.
 • Tilbudskonsept bølgebryter i Ystad. Alternativt design. AF Anlegg Havn 2008.
2004 - 2008 Dr.techn.Olav Olsen a.s, Sivilingeniør.
 • Kai for Dicks Veg 14, Bærum. J.D. Ulletveit-Moe KF, 2008.
 • Ny kai CCB. Tilbudsgrunnlag. Coast Center Base, 2008.
 • Ny Containerkai for Drammen. Drammen Havn KF, 2008.
 • Ny pelekai for Norsk Metallretur Skien. Totalentreprise, AF Skandinavia, 2007.
 • Ny pelekai for Aker Brevik Construction. Totalentreprise, AF Skandinavia, 2006.
 • Ny stykkgodskai på Revet i Larvik. Larvik Havn KF, 2006-2008.
 • Ny terminalkai for Colorline på Revet i Larvik. Larvik Havn KF, 2006-2008.
 • Fyrlykter i Drøbaksundet, alternativt konsept. AF Skandinavia, 2006.
 • Ny godskai på Gismerøya. Mandal Havnevesen, 2006-.
 • Ny terminalkai m/arealplanlegging på Gismerøya. Mandal Havnevesen, 2006-.
 • Revierkaia. Oslo Havn KF, 2005-2006.
 • Barnesenter, Sentralsykehuset i Akershus. Peab AS, 2005-2006.
 • Tjuvholmen. Div bistand i forbindelse med bestandighetskonsept.
 • Sofies Hage Boliger. AF Ragnar Evensen AS, 2005-2006.
 • Stovnerhjemmet. Oslo Omsorgsbygg KF, 2005-2006.
 • Typegodkjenning av tunnelhvelv i glassfiber/aluminium. Ørsta Stål AS, 2005.
 • Ny helikopterlandingsplass for Haukeland Sykehus. Helse Bergen, 2004.
 • Senketunnelen i Bjørvika. Statens Vegvesen, 2004-2006.
 • Ny Containerkai for Oslo på Sjursøya. Oslo Havn KF, 2004-2006.
 • Funksjonsbeskrivelse for boring av avløpstunneler på Nye A-Hus. PEAB, 2004.
 • Hausmannsgate 23-25. Olav Thon Gruppen, 2004-2005.
1998 - 2004 Rambøll AS (Scandiaconsult AS/ SCC Bonde & Co AS), Sivilingeniør.
 • Kilen Brygge, Sandefjord. RIB-Ansvarlig (AF-Gruppen 2003-2004).
 • OPS E39 Lyngdal – Flekkefjord. Tilbudskoordinator for prosjekteringsgruppen
 • (Veidekke, 2003).
 • Den Norske Opera. KPR-ansvarlig for hele prosjektet (Statsbygg, 2002 – 2004).
 • Gangbro Nydalen, Oslo. Detaljprosjektering. (Statens Vegvesen, 2002-2003).
 • E6-Østfold ved Sarpsborg. 2 nye krysningsbruer + 1 kulvert (Statens Vegvesen,
 • 2002 – 2003).
 • Breivollveien 31. RIB-ansvarlig forprosjekt (Stenshagen Holding, 2002).
 • Parkeringshus/helikopterlandingsplass, Ullevål Sykehus (AF-Ragnar Evensen
 • AS, 2002). Ikke igangsatt.
 • Oddernestunnelen, Kristiansand. Statiske beregninger (Veidekke, 2001-2004).
 • Nye SiA P-Hus. RIB-ansvarlig (AF ragnar Evensen AS, 2001).
 • Bjølsenhallen. Statiske beregninger (2001).
 • Innovasjonssenteret. Statiske beregninger/design (Ing. Gunnar m. Backe AS,
 • 2000 – 2001)
 • Telenor Fornebuprosjektet. Statiske beregninger (Telenor Eiendom, 1999 –
 • 2000).
 • Kunsthøgskolen i Oslo. Statiske beregninger (Brødrene Jenssen, 1999 – 2000).
 • Lindum Ressurs og Gjenvinning. Komposteringsanlegg (Veidekke, 1999) Ikke
 • igangsatt.
 • BIR – Avfallsenergi, Bergen. Statiske beregninger (Bergenshalvøens
 • Interkommunale Renholdsverk, 1998 – 1999)
1996 - 1998 Christie & Opsahl Entreprenør AS, Sivilingeniør.
 • Påbygg Kvalheim Vaskeri A/S. RIB (1998).
 • Ny kaipir . Vedde Sildolje og Fiskemelfabrikk A/S. (1998).
 • Påbygg admnistrasjonsbygg. Aukra Industrier A/S. (1997 – 1998).
 • Påbygg politihuset i Molde. Planor Prosjekt A/S. (1997).
 • Ny produksjonshall. Heimdal Eiendom A/S. (1997)
 • Fundamenter til komplett knuseverk. Visnes Kalk og Marmorbrudd A/S. (1997)
 • Ny småbåtkai. Statens Vegvesen / Ullasund Småbåtlag. (1997)
 • Nytt Verkstedbygg/kontorer. Langnes Marmorbrudd A/S. (1996 – 1997).
 • Ny produksjonshall. Sylteosen Betongvarefabrikk A/S. (1996)
 • Støyisolering steinknuseverk. Visnes Kalk- og Marmorbrudd A/S. (1996)