Forretningsområder

Forretningsområder:

 • Havner
 • Farled og kanaler
 • Kaikonstruksjoner
 • Flytende løfteutstyr og lektere
 • Kulverter
 • Broer
 • Tunneler
 • Industribygninger
 • Kontorbygninger
 • Lagerhaller
 • Boliger
 • Småkraftverk og konsesjonssøknader

Spesialområder:

 • Statiske beregninger av konstruksjoner i betong, stål og tre
 • Konstruksjonsanalyser
 • Svingning av dekker og brokonstruksjoner
 • Fundamenteringsløsninger og spennforankringer
 • Rehabilitering av betongkonstruksjoner
 • Bestandighetsanalyser
 • Rasjonell armeringsføring og armeringstegninger
 • Marine konstruksjoner
 • Bygninger
 • Samferdselskonstruksjoner
 • Rammetillatelser og søker ovenfor bygningsmyndigheter
 • Kontroll av prosjektering
 • Kontroll av utførelse
 • Kontroll av marine løfteoperasjoner