Download

Havnplanlegging

Grensesnitt mellom skip og kai

Forenklet innføring

Dette dokumentet skal gi en generell innføring i problemstillinger knyttet til havner med vekt på grensesnitt mellom skip og kai. Dokument gir en forenklet versjon av funksjoner og krav som må tilfredsstilles for at den enkelte kai skal fungere tilfredsstillende.

Download (PDF, 1.84 Mb)


Havnplanlegging

Poller — Design og Test

Forenklet innføring

Dette dokumentet skal gi en generell innføring i problemstillinger knyttet til valg av type poller, plassering, nødvendig størrelse og verifisering. Dokumentet gir en forenklet fremstilling av funksjoner og krav som må tilfredsstilles for at den fortøyningssituasjon skal fungere tilfredsstillende.

Download (PDF, 1.9 Mb)