Adolph Tidemanns Bro

Fundamentering av Adolph Tidemanns Bro


År

2011

Størrelse

Fundamentering av Adolph Tidemanns bro i Mandal Sentrum

Omfang

Prosjektering av fundamentering.

Spesifikasjon

Adolph Tidemanns Bridge er en ny gangbro som krysser Mandalselva i Mandal Sentrum. I utgangspunktet var hele broen utlyst som en hovedentreprise, men kravet til budsjett resulterte i valget av en alternativ fundamenteringsmetode. Fundamentering ble utført som en totalentreprise i regi av AF Anlegg, mens overbygningen ble videreført som en hovedentreprise.

Brua har en totallengde på ca. 160m og er fundamentert på landkar inntil hver elvebredd i tillegg til 2 fundamenter ute i elva som gir 3 hovedspenn. Overbygningen er en stålkonstruksjon med hydraulisk løfteklaff med åpning 12m klaff midt i midterste spenn. Fundamentene er bygget opp av skråstilte forankret i fjell med en betongbjelke på toppen. Dybde til fast fjell varierer med lagtykkelse av sand opptil ca. 50m.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Anlegg

Kontaktperson

Gunnar Lerivik