Nye Stoveland Bro

Nye Stoveland Bro

År

2011

Størrelse

Rivning av gamle Stoveland Hengebro og bygging av Nye Stoveland Bro

Omfang

Prosjektering og utførelse.

Spesifikasjon

Stoveland Bro var en hengebro som ble bygget i 1910. Broen krysset Mandalselva ca. 15km oppstrøms Mandal Sentrum og broen var på slutten av sin levetid da Mandal Kommune i februar 2011 utlyste en konkurranse om rehabilitering av eksisterende bro. Nyvoll Consult AS gav inn et alternativt tilbud på rivning av den gamle broen og bygging av ny bro. Den nye broen har totallengde 52m og en netto bredde på 3,5m. Det er langsgående hoveddragere i stål, tverrbjelkelag i kreosotimpregnert trevirke og slitelag i trykkimpregnert tre. Eksisterende landkar er benyttet og det er i tillegg bygget et nytt brofundament som deler spennvidden i to.

Broen er designet for 3 aksellaster på 8 tonn hver som gir en total tillatt vekt på kjøretøyet på 24 tonn.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Mandal Kommune

Kontaktperson

Leiv Bernt Kloster