Vigeland Bro


Vigeland Bro

År

2010-2011

Størrelse

Fundamentering, flomkontroll av Vigeland bro i Lindesnes Kommune

Omfang

Verifisering av flomsituasjon, samt bistand til bygging og prosjektering.

Spesifikasjon

Vigeland Bro er en ny 3-felts bro i betong som krysser elva Audna i Vigeland Sentrum. Oppstrøms byggeplass er elva utsatt for flom slik at håndtering av vannstand har vært et sentralt tema for byggefasen.

Nyvoll Consult as har bistått AF Anlegg med å optimalisere fundamenteringsmetode samt å tilpasse byggearbeid til elvens vannstand og flomsituasjon. Arbeidet har omfattet prosedyrer som beskriver beredskap for å håndtere flom i byggefase, samt oppbygging av forskalingsstem og beredskapsmessig fremdrift.

Brua har en totallengde på 64m og er fundamentert på landkar inntil hver elvebredd i tillegg til 2 fundamenter ute i elva som gir 3 hovedspenn. Overbygningen er en plasstøpt betongkonstruksjon som er fundamentert på rammede stålrørspeler til fjell. Dybde til fast fjell varierer fra fjell i dagen på østre landkar opp til 50m for vestre landkar.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Anlegg

Kontaktperson

Gunnar Leirvik