Årvollskogen 40, Rygge

Årvollskogen 40, Rygge – Nytt industribygg

År

2011

Størrelse

Industribygg i Rygge i Østfold

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Nyvoll Consult AS har vært byggeteknisk rådgiver Årvollskogen 40 som er et industribygg med 4 forskjellige leietakere. Bygget har en grunnflate på 30x72m og en fri innvendig høyde på 7,5m.

Bygget er fundamentert på betongpeler til fjell og bygget opp av stålsøyler/bjelker med sandwichelementer som spenner mellom ytterveggsøylene og høyprofiler i stål med overliggende isolasjon på taket.

Bygget er delt i 2 med en brannvegg i plasstøpt betong i midten. Total grunnflate er ca. 2160m2.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

BN Prosjekt AS

Kontaktperson

Bjørn Jonstad