Årvollskogen 65,Rygge

Årvollskogen 65,Rygge – Nytt industribygg


År

2011-2012

Størrelse

Industribygg i Rygge i Østfold

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Nyvoll Consult AS har vært byggeteknisk rådgiver Årvollskogen 65 som er et industribygg lagerhall på 36x78m og tilstøtende kontorebygg.Total grunnflate er ca. 3200m2 med en innvendig frihøyde på 11,5m i lagerhallen.

Bygget er fundamentert på betongpilarer til fjell og bygget opp av stålsøyler/bjelker med sandwichelementer som spenner mellom ytterveggsøylene og høyprofiler i stål med overliggende isolasjon på taket.

Bygget ferdigstilles i løpet av våren 2012

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

BN Prosjekt AS

Kontaktperson

Bjørn Jonstad