Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

År

2016

Størrelse

2250 m2 P-kjeller og 4 etg leiligheter over bakken

Omfang

Ansvarlig for betongkonstruksjonen under bakken

Spesifikasjon

I 2016 ble Nyvoll Consult AS engasjert av Buskerud Betongvarefabrikk AS for å prosjektere en P-kjeller som ble utført i plasstøpt betong, skallelementvegger og plattendekker.

P-kjelleren hadde et areal på 2250 m2 og var fundamentert på stålkjernepeler.

Plassert på dekke over kjeller ble det plassert modulbygg i 4 etg.

Dekket ble utført som et flatdekke hvorpå modulbyggene ble plassert på murte stripefundamenter.

Det ble ikke brukt bjelker.

Som første bygg i Norge ble det av Nyvoll Consult AS prosjektert og tegnet Bamtec hvilket gav Buskerud Betongvarefabrik AS flere fordeler.

Nyvoll Consult as har vært byggherrens RIB i detaljprosjektfasen og gjennomføringsfasen.

Byggestart 2016 og ferdigstillelse i 2016

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Rune Grønvold

Oppdragsgiver

Buskerud Betongvarefabrikk AS

Kontaktperson

Gøran Karlsson

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.

Langsiden B1.-6.