Oslo Glassmagasin

Oslo Glassmagasin – Nye rulletrapper i atriet

År

2009

Størrelse

Utskifting av 6 stk rulletrapper i atriet

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

I Påsken 2009 ble 6 stk rulletrapper skiftet ut i atriet i Oslo Glassmagasin. Kringliggende konstruksjon og dekker var utført i stål og tre. Arbeidets omfang bestod i å verifisere løfteoperasjoner og sikre eksisterende konstruksjoner. Rulletrappene måtte transporteres innover dekkene og heises opp innvendig i atriet.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

J.I. Bygg AS

Kontaktperson

Lars Edvardsen