Rud Videregående Skole

Rud Videregående Skole – Nybygg

År

2010-2012

Størrelse

Nybygg for byggeteknisk faglinjepå Rud Videregående Skole i Bærum

Omfang

Prosjektering av konstruksjoner på grunn og fundamentering

Spesifikasjon

Nyvoll Consult AS har vært byggeteknisk rådgiver for bygget i innledende byggefase og vært RIB for grunn, fundamenteringsarbeider og bærende limtrekonstruksjoner for Nybygget på Rud Videregående Skole i Bærum. Bygget er en skolehall med grunnflate 24x48m og mesanin på rundt halve grunnflaten.

Bygget er i hovedsak fundamentert på betongpilarer til fjell og bygget opp av prefab stål og betong med selvbærende tynnprofiler og stålfagverk i taket. Taket er også direkte understøttet av inntil 8m lange limtresøyler.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

J.I. Bygg AS

Kontaktperson

Håkon Jeksrud