Sanden Brygge

Sanden brygge

Ar

2011-2012

Storrelse

Boligblokk med parkeringskjeller i Mandal Sentrum

Omfang

Byggeteknisk radgiver

Spesifikasjon

Nyvoll Consult AS har v?rt byggeteknisk radgiver for bygging av Sanden Brygge. Bygget er et plasstopt boligbygg med 30 leiligheter som ligger inntil Mandalselva i Mandal Sentrum. Bygget er utfort i hog standard med universell utforming. Det er feller parkeringskjeller under hele bygget inkludert nedkjoringsrampe. Parkeringskjeller ligger rundt kote 0 slik at denne er utfort i vanntett utforelse opp til kote +2,0 og med fall mot pumpekum.

Bygget er direkte fundamentert med b?rende betongplate pa grunn under kjeller. Vegger og dekker er plasstopt med lett takkonstruksjon over plan 3.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AK Constructions AS

Kontaktperson

Lars Gunnar Andersen

Sanden brygge
Sanden brygge
Sanden Brygge