Ski Videregående Skole

Ski Videregående Skole – Nytt administrasjonsbygg

År

2010-2011

Størrelse

Industribygg i Rygge i Østfold

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Nyvoll Consult AS har vært byggeteknisk rådgiver for nybygget på Ski Videregående Skole. Bygget har en grunnflate på ca. 560m2, vanntett kjeller og utkraget fasade for deler av bygget.

Bygget er tilrettelagt for 1 ekstra etasje påbygg.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

J.I. Bygg AS

Kontaktperson

Bjørn Jonstad