Sten og Strøm Egertorvet

Sten og Strøm Egertorvet – Ny ute scene på taket

År

2009

Størrelse

Bygging av ny ute scene over dagens tak

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

I tilknytning til kafeen i etasje 6 ble det bygget en ny ute scene over dagens takkonstruksjon. Nytt dekke ble montert direkte på dagens søyler over takkonstruksjonen. Da tilstøtende teknisk rom delvis var utkraget måtte man til dels montere bjelkene gjennom utsparinger i vegg. Nytt dekke ble bygget opp av stålbjelker og hulldekker.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

BN Prosjekt AS

Kontaktperson

Bjørn Jonstad