Theresesgt 30

Theresesgt 30

År

2016-2017

Størrelse

Ca. 5000 m2 bygg, 2 etasjer under bakken og 8 etasjer over bakken.

Omfang

RIB for betong- og stål-konstruksjoner.

Spesifikasjon

I 2016 ble Nyvoll Consult AS engasjert av WK Entreprenør AS til å prosjektere Theresesgt 30. Bygget utføres i plass-støpt betong, skallvegger og plattendekker.

P-kjeller i U2, næringsareal i U1 og 1.etg og leiligheter fra 2.etg til 8.etg. En P-kjeller ble utført i plasstøpt betong, skallelementvegger og plattendekker. P-kjelleren hadde et areal på ca. 1250 m2 og bygget er fundamentert på stålkjernepeler i fjell gjennom soner med kvikkleire. Det er utført full 3D seismisk analyse og design i FEN-Design 3D-Structure.

Det prosjekteres for maksimal bruk av Bamtec rullearmering.

Nyvoll Consult as har vært byggherrens RIB i detaljprosjektfasen og gjennomføringsfasen.

Byggestart 2016 og ferdigstillelse i 2017

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Rune Grønvold

Oppdragsgiver

WK Entreprenør AS

Kontaktperson

Elvir Hazic

Theresesgt 30