Verpetveien 27

Verpetveien 27, Vestby – Nytt lager

År

2009 - 2010

Størrelse

Lagerpåbygg i 2 etasjer

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Ramson som produserer emballasje har behov for lagerutvidelse. I den forbindelse bygges et lagertilbygg i 2 etasjer som tilknyttes eksisterende bygning. Underetasje oppføres i betong/hulldekker, mens overbygning oppføres i stål, lettprofiler og Lett-Tak.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

BN Prosjekt AS

Kontaktperson

Bjørn Jonstad