Mysen Energisentral

Mysen Energisentral

Mysen Energisentral

År

2012

Størrelse

RIB for Mysen Energisentral i Eidsberg Kommune i Østfold

Omfang

Hele prosjektet.

Spesifikasjon

Mysen Energisentral

Mysen Energisentral skal bygges for å levere fjernvarme til Mysen. Energisentralen brenner flis og tilkobles et lokalt fjernvarmenett. Bygget består av en mottaksbunkers i betong og en forbrenningshall hvor selve forbrenningsovnen er plassert i tillegg til sekundære elementer som pipe og trykktanker.

Mottaksbunkersen bygges med bunnplate 4m under bakkenivå slik at flis tippes direkte fra lastebil ned i tippbunkers før flisen mates direkte i forbrenningsovn eller løftes over i lagringsbunkers med traverskran.

Tippbunkers og lagringsbunkers bygges i plasstøpt betong og modelleres i 3D med FEM Design 3D Structure, mens takkonstruksjon og forbrenningshall bygges i lettere materialer som stål og sandwichelementer.

Mysen Energisentral

Fjell ligger dypt slik at hele konstruksjonen er direktefundamenteres på løsmasser.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll / Arnt Hugo Karlsen

Oppdragsgiver

J.I. Bygg as

Mysen Energisentral

Kontaktperson

Geirmund Garder