Borg Havn Containerterminal

År

2014- 2015

Størrelse

Containerkai/flerbruks kai

Omfang

152m kaiforlengelse av dagens 180m kai

Spesifikasjon

Fra 2011 har Nyvoll Consult vært involvert i forlengelsen av eksisterende containerkai i Borg Havn. Det bygges en 152m lang kai med samme kaifront som eksisterende kai. Kaien bygges med vanndybde over 13m i kaifront (middelvann) og en bredde på 17m. Det bygges 2 stk kjøresoner inn på land som også forankrer kaien sideveis. Grunnet utfordrende grunnforhold er det satt betongpeler under bakareal for å sikre tilstrekkelig sikkerhet mot grunnbrudd.

Nyvoll Consult as har vært byggherrens RIB i forprosjektfase, tilbudsfasen og gjennomføringsfasen.

Kaien er primært tiltenkt containerhåndtering, men design omfatter også tilrettelegging for anløp av større cruiseskip.

Byggestart 2014 og ferdigstillelse i 2015

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Borg Harbour IKS

Kontaktperson

Tore Lundestad