Byens Brygge, Sarpsborg

The City’s Pier, Sarpsborg

År

2015 - 2016

Industrikai

Offentlig brygge

Omfang

60m lang trekai i Pæddekummen i Nedre Glomma

Spesifikasjon

Fra 2015 har Nyvoll Consult vært involvert i bygging av Byens Brygge i Pæddekummen i Nedre Glomma, Sarpsborg. Kaien ble bygget med Borg Havn IKS som byggherre og er en gave til Sarpsborg By i forbindelse med 1000 års jubileum.

Kaien har naturlig varierende vanndybde ved front og er fundamentert på stålkjernepeler til fjell som bærer en langsgående betongdrager i front og på betongplate på mark i bakkant. Området består av betydelig metning av bløte leirmasser over fjell og tilbakefylling er til dels av glassopor for ikke å øke marktrykket. Kaien overbygning er bjelkelag av kreosotimpregnert trevirke med trykkimpregnert trevirke på alle overflater.

Nyvoll Consult as har vært havnas rådgiver for byggeteknikk i en hovedentreprise og utarbeidet konkurransegrunnlag, statiske beregninger og arbeidstegninger.

Kaien er designet for lett bruk.

Byggestart 2016 og ferdigstillelse i 2016

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Borg Havn IKS

Kontaktperson

Pål Erling Johnsen

The City’s Pier, Sarpsborg The City’s Pier, Sarpsborg The City’s Pier, Sarpsborg The City’s Pier, Sarpsborg The City’s Pier, Sarpsborg