Cruisekai Lagmannsholmen, Kristiansand

Cruise Pier, Kristiansand

År

2016 - 2017

Industrikai

Offentlig brygge

Omfang

150m lang cruisekai med fortøyning langs strandsonen på begge sider.

Spesifikasjon

Kaien er bygget med Kristiansand Havn KF som byggherre og er utført i en totalentreprise av ALTi Bygg og Anlegg as. Kaien er designet for anløp av cruiseskip av forskjellig størrelse opp mot Oasis-klasse med lengde 360m.

Kaien har 12m vanndybde ved front og er fundamentert på stålkjernepeler satt i fjell med knekkavstivende omrammingsrør mellom sjøbunn og overbygning.

Overbygning består av randdragere i betong og mellomliggende dekkeelementer. Kaien er utstyr med designet fendring og 100T/150T pollere langs kaifront. Langs stand-sonen, på begge sider av kaien er det bygget 3 stk 250T pollere. Alle konstruksjoner, inkludert pollere er direktefundament i fjell.

Det har tidligere gått ras i området og fundamenteringsmetode/ konstruksjonsløsning ble valgt for minimaliseres rystelser i grunnen, samt å velge en byggemetode som ikke destabiliserer masser utover dagens situasjon.

Nyvoll Consult as har vært totalentreprenørens rådgiver for byggeteknikk i en totalentreprise og utarbeidet statiske beregninger og arbeidstegninger for hele kaien.

Byggestart 2016 og ferdigstillelse i 2017

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

ALTi Bygg og Anlegg as

Kontaktperson

Erdil Kenar

Cruise Pier, Kristiansand Cruise Pier, Kristiansand Cruise Pier, Kristiansand Cruise Pier, Kristiansand Cruise Pier, Kristiansand