Dykdalber og pollere i Snekkevik

Ducdalbs and Bollards in Snekkevik

År

2016 - 2016

Størrelse

Utvidelse av mindre industrikai

Omfang

2 stk dykdalber og 2 stk eksterne pollere

Spesifikasjon

I 2016 har Nyvoll Consult vært involvert i design og bygging av 2 stk dykdalber med ny fendring og 2 stk frittstående 75T pollere ved Steinbruddet i Snekkevik i Kragerø Kommune.

Eksisterende kai var bare 12m bred og hadde for stor begrensning på størrelse på skip som kunne legge til. Kaifront ble forlenget med å bygge 1 stk dykdalb på hver side av kaien som ble utstyr med fendring. I tillegg ble det bygget 1 stk 75T frittstående poller på land i strandsonen på hver side av kaien.

Alle konstruksjoner er forankret i fjell.

Nyvoll Consult as har vært entreprenørens rådgiver i en totalentreprise.

Byggestart 2016 og ferdigstillelse i 2016

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

ALT i Bygg og Anlegg AS

Kontaktperson

Erdil Kenar

Ducdalbs and Bollards in Snekkevik Ducdalbs and Bollards in Snekkevik Ducdalbs and Bollards in Snekkevik Ducdalbs and Bollards in Snekkevik Ducdalbs and Bollards in Snekkevik