Ny Øyfergeterminal på Rådhusbrygge 4 Oslo

År

2013- 2014

Størrelse

Passasjerterminal

Omfang

Ny Øyfergeterminal med flytekai på Rådhusbrygge 4

Spesifikasjon

Fra 2013 har Nyvoll Consult vært involvert i design, utlysning og gjennomføring av ny Øyfergeterminal på Rådhusbrygge 4. Selve Rådhusbryggen er arealopparbeidet med granitt og brosteinoverflater. Det er bygget køordnere og anlegget er universelt utformet. I forlengelsen på rådhusbryggen er det bygget en flytekai 14 x 14m i betong med treoverbygning og interne ramper tilpasset universell utforming ned varierende vannstand og last.

Nyvoll Consult as har vært tiltakshavers rådgiver i en totalentreprise.

Byggestart 2014 og ferdigstillelse i 2014

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Oslo Harbour KF

Kontaktperson

Riyad Zen Al-Den