Larvik Havn

Larvik Havn – Ny 139 m Containerkai i betong.

År

2009 - 2010

Størrelse

2.610 m2 kaidekke + skråplate og bakforankring

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Larvik Havn skal utvide kaikapasiteten sin ved å bygge ny pelekai i betong. Kaien skal benyttes som mottakskai for Containerterminalen på Revet i Larvik. Kaien er fundamentert på friksjonsbærende stålrørspeler satt i sandmasser og bygges sammenhengende med eksisterende containerkai slik at samlet lengde av kaifront blir ca 280m.
Nyttelast 40kN/m2
Skinnegående Containerkran.
Total lengde av ny kai er 139m
Peler ø813-16,0mm utstøpte stålrørspeler med lengder opp mot 45m
Peleavstand 5,30x13,25m

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Anlegg Havn

Kontaktperson

Christian Skodde