Ranyard Maritime

Ranyard Maritime, Randaberg – Ny 80m utskipningskai

År

2009-2010

Størrelse

1.108 m2 kaidekke + skråplate og bakforankringsplate

Omfang

Detaljprosjektering

Særtrekk

Ranyard Maritime har utvidet kaikapasiteten sin ved å bygge ny pelekai i betong. Kaien skal benyttes som utskipningskai for tyngre utstyr til oljeindustrien i Stavangerområdet. Kaien er prosjektert av Nyvoll Consult as.

Nyttelast 50kN/m2
Kai-lengde 80m
Peler ø610-12,5/ø711-14,2mm utstøpte stålrørspeler med lengder fra 20m til 35m
Peleavstand 6,8x12,5m

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Anlegg as

Kontaktperson

Lars Gunnar Andersen
Erdil Kenar