Sjursøya Containerterminal BT2

År

2014- 2016

Størrelse

Containerkai

Omfang

361m kaiforlengelse av dagens 304m kai

Spesifikasjon

Fra 2012 har Nyvoll Consult vært involvert i forlengelsen av eksisterende containerkai i Sjursøya i Oslo. Det bygges en 361m lang kai med samme kaifront som eksisterende kai. Kaien bygges med vanndybde over 14m i kaifront (middelvann) og en bredde på inntil 35m.

Nyvoll Consult as har vært leverandør for byggherrens RIB: Dr. techn. Olav Olsen as i forprosjektfase, tilbudsfasen og gjennomføringsfasen.

Byggestart 2014 og ferdigstillelse i 2016

Entrepriseform

Hovedentreprise fundamentering /Totalentreprise overbygning

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Oslo Harbour KF

Kontaktperson

Jarle Berger