Havneprominade Sørengautstikkeren


Havneprominade Sørengautstikkeren

År

2010-2011

Størrelse

Havneprominade på Sørengautstikkeren

Omfang

Ny kaikonstruksjon i 3 deler med lengde opp mot 300m

Spesifikasjon

Prosjektet var i utgangspunktet utlyst som hovedentreprise. Grunnet komplisert utførelse har Nyvoll Consult utarbeidet et alternativt konsept med tilsvarende overflate som utlyst prosjekt, men med annet byggeprinsipp. Dette alternativet ble sent inn av AF Anlegg i tillegg til beskrevet løsning. Alternativ løsning ble valgt grunnet pris.

Nyvoll Consult as har vært totalentreprenørens RIB i tilbudsfasen og forestått prosjekteringsledelse for detaljdesign og utførelsesfasen.

Prosjektet omfatter 3 stk kaier langs vestre del av Sørengautstikkeren som er sammenbundet med kjørebroer. Kaiene er bygget opp som bjelke/dekke konstruksjon i betong med en del tilstøtende trebrygger. Alle konstruksjoner er fundamentert på rammede peler til fjell.

Entrepriseform

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Anlegg

Kontaktperson

Jarle Andreas Kristoffersen