Strømstad Havn

Strømstad Havn, Sverige – Ny torsjonsfender

År

2010

Størrelse

Nytt fundament for ny torsjonsfender

Omfang

Detaljprosjektering

Spesifikasjon

Dagens fender 4 på fergekaia i Strømstad Havn består av en fenderplate montert på en stiv ramme. Denne er skadet og skal erstattes med en torsjonsfender. Det bygges nytt fenderfundament som tilpasses den daglige driften ved fergeterminalen som består av minst 2 anløp hver dag.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

Strømstad Havn/ColorLine Marine AS

Kontaktperson

Rolf Massleberg, Strømstad Havn
Alan Christoffersen, ColorLine Marine AS