Riving av Gamle Nautsundet Hengebru

År

2009

Størrelse

Hengebru med lengde 190m

Omfang

Stabilitetskontroll under løft og verifisering av løfteoperasjoner

Spesifikasjon

AF Decom AS har fått prosjektet med å rive Gamle Nautsundet Bru ved Kongsberg. Bruen rives med å dele kjørebanen opp i elementer med vekt opptil 20tonn og heise disse ned med mobilkran plassert på sammenkoblede flytepontonger av Flexifloats som enkeltvis kan transporteres på veg. Det benyttes en 200T Liebherr mobilkran og en flåte som sammenkoblet har lengde x bredde = 24,384 x 15,240m. Nyvoll Consult har hatt ansvaret for stabilitet under løft og verifisering av løfteoperasjonene.

Entrepriseform

Hovedentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Decom Onshore AS

Kontaktperson

Vegard Pedersen