Spesialprosjekter

Fjerning og opphogging av slagskipet MurmanskÅr

2009 - 2011

Størrelse

Moloer 250.000 m3 + 650m spuntet tørrdokk

Omfang

Detaljprosjektering i samarbeid med flere aktører

Særtrekk

AF Decom AS skal demontere og fjerne delene fra slagskipet ”Murmansk” som har ligget i standsonen utenfor Sørvær i Finnmark siden 1994. Skipet som er 211m langt med dødvekt på 17.000 tonn hadde et mannskap på 1.800. På grunn av svært urolig havområde med høye bølger, bygges en bølgebrytende molo rundt skipet før etablering av tørrdokk. Etter ferdigstillelse pumpes vannet ut av tørrdokken før demontering starter. Prosjektet inkluderer interne transportveier på tørr sjøbunn og en kaikonstruksjon for eksport av metall.

Molo: 200m + 250m på dybde inntil 24m og overkantkote på +6,75 NGO.

Tørrdokk: 650 meter med Z-profilert stålspunt. Toppkote +5,00 NGO.

Utfordringer: En geologisk forkastningssone går gjennom tørrdokken.

Kontrakt

Totalentreprise

Nyvoll Consult as

Svein Ove Nyvoll

Oppdragsgiver

AF Decom AS (Molo og rivingsarbeider)
AF Anlegg Havn AS (Tørrdokk)

Kontakt

Vegard Pedersen
Lars Ivar Melland

Murmansk

Murmansk

Murmansk