Nyvoll Consult as

Nyvoll Consult as er et mindre rådgiverfirma som ble startet opp i 2008 med hovedkontor på Gjelleråsen i Nittedal Kommune. Firmaet utfører rådgivertjenester innen bygg- og anleggssektoren med offentlige og private oppdragsgivere, er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening [RIF] og holder et faglig høyt nivå. Nyvoll Consult as er kundens kontraktspartner har alle nødvendige tillatelser og godkjenninger. Forretningsmodellen er direktekontakt mellom kunden og kundens rådgiver med en organisering som angitt under.

Kompetansen er bygget opp under flere samarbeidspartnere som er utdannet sivilingeniører ved NTH/NTNU og som har og har hatt nøkkelroller på en rekke store bygg- og anleggsprosjekter. Firmaet påtar seg oppdrag innenfor alle områder og tiltaksklasser som firmaet er sentralgodkjent i. Mer informasjon om samarbeidspartnerne, firmadetaljer og sentralgodkjenning finnes i linkene under hvor info er tilgjengelig for nedlasting.

Svein Ove Nyvoll
Svein Ove Nyvoll
+47 976 56 656
son@nyvcon.no
Arnt-Hugo Karlsen
Arnt-Hugo Karlsen
+47 918 86 990
ahk@nyvcon.no

Bedriften engasjerer seg sterkt i utviklingsarbeid som fremmer bygge- og anleggsbransjen. Spesielt nevnes NTNU, Standard Norge [SN], Norsk Betongforening [NB] og The World Association for Waterborne Transport Infrastructure [PIANC]. Våre partnere bidrar og har bidratt med følgende:

NTNU:

Svein Ove Nyvoll har vært ekstern forleser i faget ”Port and Coastal Fascilitis” siden 2011.

SN:

Rune Grønvold er medlem i armeringskommitèen i Standard Norge.

NB:

Svein Ove Nyvoll er medlem i gruppen som arrangerer åpne medlemsmøter i Oslo.

NB:

Svein Ove Nyvoll var komitémedlem under utarbeidelse av NB Publikasjon nr 35 ”Prosjektering, bygging og vedlikehold av betongkonstruksjoner i marint miljø”.

NB:

Rune Grønvold var komitémedlem under utarbeidelse av NB Publikasjon nr 8 Armering-Prosjektering og utførelse.

NB:

Rune Grønvold og Svein Ove Nyvoll har holdt en rekke foredrag på åpne møter i Norsk Betongforening.

PIANC:

Svein Ove Nyvoll var sekretær i PIANC Working Group 116 ”The Safety aspects of Berthing Operations of Oil and Gas Tankers”.

PIANC:

Svein Ove Nyvoll er medlem i PIANC Working Group 145 ”Berthing Velocities and Fender Design”.

PIANC:

Svein Ove Nyvoll har holdt en rekke foredrag i åpne medlemsmøter


Nyvoll Consult as
Godkjenning/attester

Sentralgodkjenning
Sentralgodkjenning

Firmaattest
Firmaattest